Katharina Gnatzy - AVGS Coaching
AVGS Coaching mit
Katharina Gnatzy
13353 Berlin
Sprachen
deutsch, polnisch
Coachingform
online, persönlich, telefonisch
Coachingart
Jobcoaching / Bewerbungscoaching, Orientierungscoaching, Gründungscoaching / Businesscoaching, Gründerinnencoaching, Coaching on the job, Migrationscoaching / Coaching für Geflüchtete, Coaching speziell für Frauen, Lifecoaching
Coaching-Profil

Przewiń w dół, aby zapoznać się z polskim opisem profilu.

Mein Motto: Dein neuer Start beginnt mit einer neuen Sichtweise

Du benötigst keinen speziellen Zeitpunkt für einen frischen Start. Stattdessen bedarf es einer mentalen Neuausrichtung, die durch eine neue Perspektive erwacht.

Über mich: Deine erfahrene Reisebegleiterin

Seit über 14 Jahren begleite ich Menschen auf ihrer einzigartigen Reise, helfe ihnen, Meilensteine zu setzen und persönliche Herausforderungen zu meistern, um ihre individuellen Ziele zu erreichen.

Meine Überzeugung: Entdecke dein einzigartiges Potenzial

In jedem Menschen schlummert ein einzigartiges Potenzial, das darauf wartet, entdeckt, beachtet und gelebt zu werden. Jeder Mensch besitzt ein besonderes Geschenk – Talente, Fähigkeiten und Eigenschaften, die unser Herz und unseren Verstand bereichern. Oftmals sind diese jedoch durch äußere Umstände, alte Ansichten und Ängste verborgen oder blockiert.

Ich als Coachin: Interkulturelle Kompetenz und empathische Begleitung

In meinem Beruf fühle ich mich dankbar und erfüllt, so viele verschiedene Menschen in ihren Selbstentdeckungen und Veränderungsprozessen zu begleiten. Als Migrantin und Mutter, die seit über 35 Jahren in Deutschland interkulturell vernetzt lebt und arbeitet, schätze ich den täglichen Perspektivwechsel durch unterschiedliche Hintergründe, Kulturen, Glaubensrichtungen und Identitäten.

Meine Kompetenzen: Psychologie, Kommunikation und systemisches Denken

Meine Expertise umfasst Psychologie, wertschätzende Kommunikation inklusive Feedback und Konfliktbewältigung sowie systemische Arbeitsweise. Ergänzt durch fundierte kaufmännische Bildung und Erfahrungen als Angestellte, Unternehmerin und Freiberuflerin, unterstütze ich gründungswillige Klient*innen bei der effektiven Umsetzung ihrer Vorhaben. Ob Finanzplanung in Rahmen des Gründercoachings oder Stärkung des Selbstvertrauens und Bewerbungscoaching – Ich gebe Dir reale Werkzeuge in die Hand für die Nächsten Schritte Deiner neuen Lebensstrategie

Meine Werte: Akzeptanz, Wohlwollen, Freiheit, Selbstreflexion, Dankbarkeit und Fairness

Mein Vorgehen – Dein Gewinn: Träume groß und erreiche deine Ziele

Ich liebe es, Menschen zu helfen, groß zu träumen und gemeinsam die passenden Ziele zu erarbeiten und zu erreichen. Lachen gehört dazu, denn es bringt Leichtigkeit und öffnet den Blick für das Wesentliche.

Deine kreative Impulsgeberin: Strategien für dein Leben und Arbeiten

Als deine kreative Impulsgeberin begleite ich dich bei der Entwicklung eines neuen, zielführenden und selbst entworfenen Strategiepakets für dein Leben und Arbeiten. Ob es um den Umgang mit Problemen, Konflikten, Ängsten oder die Entwicklung einer neuen Berufsstrategie geht – du entscheidest!

Unterstützung bei der Klarheit und Potenzialentfaltung

Ich unterstütze dich dabei, Klarheit zu gewinnen, dein Potenzial zu entdecken, es zu entfalten und wirklich zu leben. Unter Berücksichtigung deines Wertekompasses entdecken wir gemeinsam dein Herzensanliegen und was dir Kraft und Antrieb verleiht.

Lösungsorientierte Herangehensweise für Herausforderungen

Herausforderungen und Hindernisse betrachten wir lösungsorientiert, minimieren sie und räumen sie idealerweise vollständig aus dem Weg. Egal ob du umfangreiche Erfahrung, eine Führungsposition oder den Beginn deiner Karriere vor dir hast – im Bewerbungsmanagement erarbeiten wir deine persönliche Selbstpräsentation, damit du dich kompetent und selbstsicher fühlst und überzeugend präsentieren kannst. Von Bewerbungsunterlagen über Vorstellungsgespräche bis hin zur zeitgemäßen Präsenz – ich bin an deiner Seite.

Meine Vision: Entdecke, was dein Herz zum Strahlen bringt

Es ist großartig herauszufinden, wofür die Seele brennt und was das Herz zum Strahlen bringt. Die Welt ist voller unentdeckter Diamanten – die meisten erkennen es nur noch nicht!

Lass uns loslegen: Ich freue mich auf dich

Starte deine Reise noch heute. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und zu unterstützen!


 

Moje motto: Twój nowy początek zaczyna się od nowej perspektywy

Nie potrzebujesz specjalnego momentu, aby zacząć od nowa. Wystarczy mentalna przemiana, która pojawia się wraz z nowym spojrzeniem na życie.

O mnie: Towarzyszka twojej podróży

Od ponad 14 lat towarzyszę ludziom w ich unikalnej podróży, pomagając im osiągać kamienie milowe i pokonywać osobiste wyzwania, aby osiągnąć indywidualne cele.

Moje przekonanie: Odkryj swój unikalny potencjał

W każdym człowieku drzemie unikalny potencjał, który czeka na odkrycie, zauważenie i życie. Każdy z nas posiada wyjątkowy dar – talenty, umiejętności i cechy, które wzbogacają nasze serce i umysł. Niestety, często są one ukryte lub zablokowane przez zewnętrzne okoliczności, stare przekonania i lęki.

Ja jako coach: Kompetencje międzykulturowe i empatyczne wsparcie

W mojej pracy czuję się wdzięczna i spełniona, mogąc towarzyszyć tak wielu różnorodnym osobom w ich procesach samopoznania i zmiany. Jako migrantka i matka, która od ponad 35 lat żyje i pracuje w Niemczech, codziennie doświadczam korzyści wynikających z perspektywy różnych środowisk, kultur, wierzeń i tożsamości.

Moje kompetencje: Psychologia, komunikacja i systemowe myślenie

Moja ekspertyza obejmuje psychologię, komunikację opartą na szacunku, w tym feedback i rozwiązywanie konfliktów, oraz systemowe podejście do pracy. Uzupełnione solidnym wykształceniem biznesowym i doświadczeniem jako pracownik, przedsiębiorca i freelancer, wspieram klientów w skutecznej realizacji ich przedsięwzięć. Niezależnie od tego, czy jest to planowanie finansowe w ramach coachingu start-upowego, czy też wzmocnienie pewności siebie i coaching w zakresie ubiegania się o pracę – zapewniam ci praktyczne narzędzia do podejmowania kolejnych kroków w nowej strategii życiowej.

Moje wartości: akceptacja, życzliwość, wolność, autorefleksja, wdzięczność i fair play.

Moje nastawienie– Twój zysk: Marz wielko i osiągaj swoje cele

Uwielbiam pomagać ludziom w marzeniu o wielkich rzeczach i wspólnie opracowywać i osiągać odpowiednie cele. Śmiech jest częścią procesu, ponieważ wprowadza lekkość i otwiera na to, co naprawdę istotne.

Twoja kreatywna inspiratorka: Strategie dla twojego życia i pracy

Jako twoja kreatywna inspiratorka, towarzyszę ci w tworzeniu nowego, skutecznego i samodzielnie zaprojektowanego planu życia i pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o radzenie sobie z problemami, konfliktami, lękami czy tworzenie nowej strategii zawodowej – to ty decydujesz!

Wsparcie w zdobywaniu jasności i rozwijaniu potencjału

Pomagam ci zdobyć jasność, odkryć twój potencjał, rozwijać go i naprawdę żyć. Uwzględniając twój kompas wartości, wspólnie odkryjemy twoje najgłębsze pragnienia i to, co daje ci siłę i napęd.

Podejście zorientowane na rozwiązania dla wyzwań

Wyzwania i przeszkody traktujemy w sposób zorientowany na rozwiązania, minimalizujemy je i, jeśli to możliwe, całkowicie usuwamy z drogi. Niezależnie od tego, czy masz bogate doświadczenie, może nawet jako lider, czy dopiero zaczynasz swoją karierę lub chcesz dokonać zmiany zawodowej – w procesie zarządzania aplikacjami opracujemy twoją osobistą autoprezentację, abyś mógł się z nią utożsamić, czuł się kompetentny i pewny siebie oraz przekonująco prezentował. Od dokumentów aplikacyjnych, przez rozmowy rekrutacyjne, po nowoczesną prezencję – jestem po twojej stronie.

Moja wizja: Odkryj, co sprawia, że twoje serce promienieje

Wspaniale jest odkryć, co sprawia, że dusza płonie i co rozświetla serce. Świat jest pełen nieodkrytych diamentów – większość z nas jeszcze tego nie dostrzega!

Zacznijmy działać: Czekam na ciebie

Rozpocznij swoją podróż już dziś. Czekam, aby cię poznać i wesprzeć!

Branchenerfahrung
Beauty / Kosmetik, Beratung / Coaching, Bildung, Dienstleistungen, Erziehung / Betreuung, Freie Berufe, Gesundheit / Pflege, Handwerk, IT / Netzwerk / Service, Import / Export, Kreatives, Kunst / Kultur, Medien, Programmierung / Software, Tourismus / Gastronomie
Fokus / Interessen
Family Work-Life-Balance, Frauencoaching, Generation 50+, Integration, Kreativität, Migration, Netzwerk, New Work / GenZ, Resilienz
Schwerpunkte
Administration / QM, Buchhaltung / Steuern, Businessplanerstellung, Bürokratie und Zulassungen, Finanzierung / Kapitalbedarf, Finanzplanung, Fördermittel / Anträge, Gründungsprozess (Begleitung), Gründungszuschuss / Einstiegsgeld, Idee / Analyse / Strategie, Marketing / Vertrieb / SocialMedia, Selbstorganisation / Zeitmanagement, Versicherung / Absicherung
Kontaktformular

Anfrage an Katharina Gnatzy

  * Pflichtfelder


  Anderen Coach wählen
  Swoboda Martina - AVGS Coaching
  AVGS Coaching mit:
  90522 Oberasbach
  Kerstin Boljahn - AVGS Coaching
  AVGS Coaching mit:
  25821 Bredstedt
  Birgit Vettin - AVGS Coaching
  AVGS Coaching mit:
  16321 Bernau bei Berlin
  Marvin Koether - AVGS Coaching
  AVGS Coaching mit:
  10117 Berlin